Denk mee!
En denk zelf verder...

Een masterclass vrolijk pessimisme voor artsen.

Hoe ziet deze interactieve, afwisselende en prikkelende dag eruit?

Medisch leiderschap is hot. Het is de nieuwste CanMEDS-competentie. Maar wat is dat eigenlijk, leiderschap? Op deze interactieve meedenkdag ontwikkelt u uw eigen visie, wordt u uitgedaagd kritisch te kijken naar de organisatie waarin u werkt en ontdekt u verrassende invalshoeken om te kijken naar de manier waarop u zelf in uw werk staat. In een onderhoudend filosofisch programma van 3 dynamische afwisselende blokken van telkens 90 minuten stelt Menno de Bree 3 belangrijke begrippen centraal, die hij vanuit twee diametraal tegenoverstaande visies bespreekt. Hij creëert op deze manier snel en behendig een overzicht van het speelveld, zodat u gevoed met inzichtgevende invalshoeken uw eigen mening kunt vormen.

Blok 1: Inleiding optimisme
Het optimisme woekert welig in de geneeskunde. Als dokter bent u immer actief, initieert u verandering, motiveert u uw patiënten - dat alles met het oog op verbetering, op het letterlijk beter maken van uw patiënten en de wereld. Maar hoe meer we vasthouden aan dat idee van verbetering, hoe zwaarder het ons valt om te erkennen dat niet alles verbetert. We leven misschien wel langer en gezonder, maar zijn niet per se gelukkiger. Ondanks alle technologische innovaties is er nog steeds veel lijden. En nieuwe manieren van werken maken het vaak wel efficiënter, maar ook eentoniger en saaier.

Blok 2: Inleiding pessimisme
Een te veel doorgevoerd optimisme kan dus maar al te makkelijk omslaan in permanente, verbeten teleurstelling. Wanhoop echter niet. en omarm het enige redelijke alternatief: het vrolijk pessimisme. Tijdens deze dag onderzoeken we daartoe de bronnen van het optimisme in de geneeskunde. Geneeskunde als wetenschap is bij uitstek een vrucht van De Verlichting, het tijdperk waarin men dacht dat de toepassing van rede, wetenschap en techniek op allerlei gebieden (van ziekenzorg tot staatsinrichting) voor verbetering zou zorgen. Als snel ontstaan er echter kritische tegengeluiden, en vanaf de 18e eeuw is er de opkomst van bijvoorbeeld het existentieel pessimisme (Leopardi, Nietzsche, Camus), het metafysisch pessimisme (Schopenhauer, Freud), en het politiek pessimisme (Rousseau).

Blok 3: Nu zelf vrolijk pessimist worden
Het vooroordeel dat pessimisme leidt tot fatalisme, blijkt niet waar. In het derde blok onderzoeken we daarom hoe filosofen uit deze traditie denken hoe we op een actieve (en vaak vrolijke) manier om kunnen gaan met de zware thema's die ook bij u in de spreekkamer spelen: de vraag naar de zin van het leven, het lijden en de dood. Om met Immanuel Kant te spreken: uiteindelijk draait het er voor ons mensen om om een goed beeld te krijgen van waarop we kunnen hopen.

INSPIRERENDE MEEDENKDAG
Op deze inspirerende dag ontwikkelt u onder leiding van Menno de Bree uw eigen visie op vrolijk pessimisme en gaandeweg leert u de besproken inzichten te herwaarderen. Samen met Menno de Bree verdiept u zich in vrolijk pessimisme vanuit filosofisch perspectief, om hiermee na deze dag met een frisse kijk in uw eigen praktijk aan de slag te kunnen.
PROGRAMMA

  • 08.30-09.00 ontvangst
  • 09.00-10.30 Inleiding optimisme
  • 10.30-11.00 Pauze
  • 11.00-12:30 Inleiding pessimisme
  • 12.30-13.30 Lunchpauze
  • 13.30-14.30 Spectaculair intermezzo!
  • 14.30-15.00 pauze
  • 15.00-16.30 nu zelf vrolijk pessimist worden.
  • 16.30-17.00 Napraten, nadenken en borrelen